Koniec Otwartych Funduszy Emerytalnych staje się faktem. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z rządowym planem, za kilka miesięcy niemal 15,5 mln Polaków będzie musiało podjąć decyzję, co zrobić ze zgromadzonymi dotychczas środkami. Wybór będzie sprowadzał się do kwestii, komu ufają bardziej - instytucjom państwa czy rynku kapitałowego.

Na kontach w OFE jest niemal 150 mld zł. Każdy z 15,4 mln członków posiada tam średnio po 9 689 zł. Rząd chce, by w opcji domyślnej pieniądze te trafiły na Indywidualne Konta Emerytalne. W zamian jednak państwo pobierze 15 proc. opłaty, która zostanie potrącona z naszych oszczędności. Z punktu widzenia obecnych członków OFE, poza utratą części oszczędności, nie zmieni się nic, gdyż to obecne OFE zostaną przekształcone w specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, prowadzące IKE.

Alternatywą jest przeniesienie naszych oszczędności do ZUS. Aby tak się stało, trzeba będzie jednak pomiędzy 1 czerwca a 2 sierpnia 2021 r. złożyć odpowiednią dyspozycję. Taki transfer nie będzie wiązał się z żadną opłatą.

"W przypadku gdy członek OFE skorzysta z prawa do złożenia deklaracji o przeniesieniu jego pieniędzy do ZUS, wówczas środki te zostaną w całości zapisane na koncie ubezpieczonego prowadzonym w ZUS, a odpowiadające im aktywa trafią do Funduszu Rezerwy Demograficznej" - wyjaśnia Centrum Informacyjne Rządu.

Co ważne, środki w IKE podlegają dziedziczeniu w razie śmierci. Pieniądze zgromadzone w ZUS już nie.

Co wybrać  ZUS czy  IKE?

Decyzję o tym, czy zdecydować się na obciążony opłatą transfer na Indywidualne Konto Emerytalne, czy przenieść środki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, każdy będzie musiał podjąć samodzielnie. W każdym wypadku sprowadzi się ona do jednej kwestii. Zaufania.

Przeniesienie środków na IKE będzie wyrazem zaufania do instytucji rynku kapitałowego. Otrzymamy bowiem pieniądze, które będą inwestowane. Oczywiście na rynku mogą zdarzać się wzrosty i spadki, jednak ci, którzy zdecydują się na to rozwiązanie, zakładać zapewne będą w długiej perspektywie wzrosty.

Po ukończeniu wieku emerytalnego przeniesione do IKE pieniądze wraz z wypracowanym zyskiem będą nam wypłacane przez 10 lat. Jeśli jednak nie dożyjemy tego momentu, nasze oszczędności będą podlegać dziedziczeniu.

Zródło : Business Insider

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki ukazała się informacja, że już w drugim tygodniu lutego br. rozpoczną się szczepienia nauczycieli przeciw COVID-19, w tym instruktorów praktycznej nauki zawoduInstruktorzy praktycznej nauki zawodu będą zgłaszani na szczepienie przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej w ramach systemu SIO, w sytuacji kiedy wyrazili zgodę na rejestrację na szczepienie. Szczegółowe informacje w tej sprawie można przeczytać na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepimysie--w-drugim-tygodniu-lutego-rozpoczynamy-szczepienia-nauczycieli.

W związku z tą informacje instruktorzy praktycznej nauki zawodu od dnia dzisiejszego tj 08.02.2021r do 09.02.2021r  mogą zgłaszać chęć zaszczepienia się w sekretariacie Biura Cechu tel.18 20 68501 w godzinach 8.00-16.00 lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z podaniem następujących danych : imię i nazwisko, nr tel kontaktowego, PESEL.

UWAGA:

Nie będzie możliwe zarejestrowanie nauczycieli i innych osób w wieku 60 lat i więcej czyli urodzonych przed 1962r. 

W przypadku rzemieślników szkolących uczniów z kilku szkół zgłoszenie należy złożyć tylko w jednej szkole .

 

 

Od poniedziałku, 1 lutego 2021r obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek.

Uczniowie klas I–III szkół podstawowych oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

 Uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, domów wczasów dziecięcych i szkolnych schronisk młodzieżowych do 14 lutego br. będą nadal uczyć się zdalnie.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą kontynuowali zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Źródło : MEN 

Od 1 stycznia 2021 r. zgodnie z brzmieniem art. 3 ust. 3g Ustawy o Rzemiośle Izby Rzemieślnicze pobierają opłaty za egzaminy: czeladniczy, mistrzowski i sprawdzający. Opłaty te służą finansowaniu całego procesu walidacji, tj. od zorganizowania przez izbę rzemieślniczą komisji egzaminacyjnych do zabezpieczania zasobów archiwalnych powstałych w wyniku przeprowadzonych egzaminów.
Zgodnie z pkt.4 ust3g art.3 Ustawy o Rzemiośle Izba Rzemieślnicza informuje kandydatów o wysokości przedmiotowych opłat, stawki te w każdym roku podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług komunikacyjnych. Zgodnie komunikatem z dnia 15 stycznia 2021 roku Prezesa GUS wskaźnik wzrostu cen w 2020r wyniósł 3,4% . Po aktualizacji o ten wskaźnik stawki opłaty za  egzaminy  w 2021r wynoszą:

·        egzamin mistrzowski    – 1 448 zł

·        egzamin czeladniczy     –   724 zł

·        egzamin sprawdzający –   259 zł

 Źródło: Związek Rzemiosła Polskiego

Jakie wsparcie można otrzymać

W ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 o wartości 13 mld zł mikroprzedsiębiorcy oraz mali i średni przedsiębiorcy mogą otrzymać subwencję finansową PFR. Subwencja finansowa będzie mieć bezzwrotny charakter, po spełnieniu warunków określonych w regulaminie udzielania subwencji i w umowie subwencji finansowej.

Kiedy i gdzie będzie można ubiegać się o wsparcie

Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa z 45 branż, które odnotowały minimum 30% spadek obrotów w okresie od kwietnia do grudnia lub od października do grudnia 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku, będą mogły ubiegać się o subwencje od 15 stycznia 2021 roku. Wnioski będzie można składać do 28 lutego 2021 roku przez system bankowości elektronicznej – podobnie jak w ramach Tarczy PFR 1.0.

Czytaj więcej...

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13.01.2021r  od dnia 18 stycznia 2021r. do dnia 31 stycznia 2021r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych: szkół podstawowych w zakresie klas IV–VIII oraz szkół ponadpodstawowych.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, nadal mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji i Nauki

Reklama

ZAPRASZAMY

DO NASZYCH POKOI

POKOJE.ZAKOPANE.PL

Statystyki strony

5234919
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
W tym miesiącu
Poprzedni miesiąc
Od początku
19852
6847
54396
5138860
47025
165313
5234919