W niedzielę 28 czerwca 2015 roku odbyła się Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę. W uroczystościach brały udział Izby Rzemieślnicze i Cechy z całej Polski ze starszyzną cechową i sztandarami. Delegacji Cechu z Zakopanego przewodniczył Starszy Cechu Franciszek Kaletka z Podstarszymi Edwardem Chycem-Magdzinym i Aleksandrem Miniorem. Poczet sztandarowy reprezentowali Andrzej Król i Kazimierz Chyc, członkowie zarządu Cechu.  

Tekst i zdjęcia: Józef Piech

Więcej zdjęć w galerii

W czwartek 25 czerwca 2015 roku w sali konferencyjnej Hotelu „Wersal” w Zakopanem odbyło się pożegnanie absolwentów Cechowej Szkoły Zawodowej. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Cechu oraz od odśpiewania hymnu państwowego. Spotkanie prowadziła pani Magdalena Gościej. Świadectwa, dyplomy i nagrody wręczali: Starszy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości pan Franciszek Kaletka, pani Dyrektor Szkoły Władysława Skupień wraz z wychowawcami: Arturem Skiepko i Wojciechem  Zychem. Były kwiaty i podziękowania dla mistrzów szkolących i nauczycieli od absolwentów. Odbyła się również część artystyczna w wykonaniu kończących szkołę absolwentów. Po oficjalnej części programu grono pedagogiczne, uczniowie i zaproszeni goście udali się na obiad w wytwornej restauracji  Hotelu „Wersal”.

Tekst i zdjęcia: Józef Piech

Więcej zdjęć w galerii

Tradycyjnie w ostatnią niedzielę czerwca tj. 28.06.2015r. odbędzie się XXXIV PIELGRZYMKA RZEMIOSŁA POLSKIEGO NA JASNĄ GÓRĘ.

 Jak co roku ZAPRASZAMY wszystkich zrzeszonych w naszym Cechu oraz ich rodziny i przyjaciół do wzięcia udziału w tej uroczystości. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Biurem Cechu – 182068501.

 

Dnia  28 maja 2015 roku w auli Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem odbyło się Walne  Sprawozdawcze członków Cechu. Zebranie otworzył Starszy Cechu Franciszek Kaletka, któremu zebrani powierzyli prowadzenie obrad. Udział wzięli zaproszeni  goście w osobach: Andrzej Gut-Mostowy Poseł na Sejm RP  oraz Prezes Izby Rzemieślniczej w Nowym Sączu Tadeusz Szewczyk. Na protokolanta zebrania powołano panią Dyrektor Cechu i Szkoły Cechowej Władysławę Skupień. Zebrani udzielili absolutorium Zarządowi Cechu za okres sprawozdawczy. Nadano również odznaczenia i dyplomy za zasługi dla rzemiosła.

Tekst i zdjęcia: Józef Piech

Więcej zdjęć w galerii

Zaproszenie

 

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem zaprasza
na sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w  budynku Cechu przy ul. Gimnazjalna 1 w dniu 28.05.2015 r. (czwartek) o godzinie 1100. I termin 
W przypadku braku wymaganej statutowej liczby członków, zwołuje się zebranie w II terminie 28.05.2015 r godzinie 1130
– w tym termie zebranie jest władne
do podejmowania prawomocnych uchwał, bez względu na liczbę obecnych.

 

Proponowany porządek obrad :

1.  Otwarcie zebrania.

2.  Przyjęcie regulaminu obrad.

3.  Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

4.  Przyjęcie porządku obrad.

5.  Wybór komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

6.  Wybór komisji Uchwał i Wniosków.

7.  Sprawozdanie Komisji Mandatowej w sprawie prawomocności Walnego Zgromadzenia.

8.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.

9.  Sprawozdanie z działalności za 2014 rok :

a)  Zarządu Cechu,

b)  Komisji Rewizyjnej,

c)  Sądu Cechu.

10.  Sprawozdanie finansowe(bilans Cechu) za 2014 rok.

11.  Dyskusja nad sprawozdaniami.

12.  Podjęcie uchwał w prawie przyjęcia sprawozdań i udzielenie absolutorium Zarządowi Cechu za rok 2014.

13.  Przedstawienie planu finansowego na 2015 rok.

14.  Podjęcie uchwał w sprawach:

–przyjęcie planu finansowego na rok 2015.

– podział zysku z roku 2014.

15.  Dyskusja i wolne wnioski.

16.  Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków - podjęcie uchwał w sprawach omówionych. według porządku obrad i przyjęcie wniosków Komisji Wnioskowej.

17.  Zakończenie zebrania.

 

Jednocześnie informujemy, że w biurze Cechu w godzinach od 8oo do 12oo w okresie od 06. 05.2015 roku
do 28.05.2014 roku wyłożone są do wglądu:

-          protokół Walnego Zgromadzenie Członków z 2014 r ,

-          sprawozdanie finansowe za 2014rok i plan finansowy na 2015 rok,

-          regulamin obrad,

-          projekty uchwał.

 

Uprzejmie prosimy o uregulowanie składek członkowskich do dnia 28.05.2015r. Będzie również możliwość dokonania wpłaty  w dniu Walnego Zgromadzenia  do  godz. 1100.

 Przypominamy, że zgodnie z § 9  ust  2 pkt 3 Statutu Cechu Rzemiosł Różnych Przedsiębiorczości w Zakopanem   Nie ma  czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Cechu, członek  który: zalega

 z wypłacaniem składki cechowej powyżej 6 miesięcy. W przypadku tych osób nie ma obowiązku indywidualnego zawiadamiania  o terminie, miejscu i przedmiocie Walnego Zebrania”.

 

  

          Prezes Zarządu – Starszy Cechu

          Franciszek Kaletka

 

.

 

Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarza miłością, pokojem
i nadziej
ą, a przeżywanie świąt z ich wielką tajemnicą miłości Boga do człowieka będzie błogosławionym czasem promieniującym na życie Wasze i Waszych bliskich.

 W imieniu Zarządu, Pracowników Biura Cechu i własnym 

 Prezes Zarządu – Starszy Cechu

 Franciszek Kaletka

Strona 1 z 18

Reklama

ZAPRASZAMY

DO NASZYCH POKOI

POKOJE.ZAKOPANE.PL

Statystyki strony

329600
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
W tym miesiącu
Poprzedni miesiąc
Od początku
916
1002
6664
318399
4837
17263
329600