Zaproszenie

 

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem zaprasza
na sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w  budynku Cechu przy ul. Gimnazjalna 1 w dniu 28.05.2015 r. (czwartek) o godzinie 1100. I termin 
W przypadku braku wymaganej statutowej liczby członków, zwołuje się zebranie w II terminie 28.05.2015 r godzinie 1130
– w tym termie zebranie jest władne
do podejmowania prawomocnych uchwał, bez względu na liczbę obecnych.

 

Proponowany porządek obrad :

1.  Otwarcie zebrania.

2.  Przyjęcie regulaminu obrad.

3.  Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

4.  Przyjęcie porządku obrad.

5.  Wybór komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

6.  Wybór komisji Uchwał i Wniosków.

7.  Sprawozdanie Komisji Mandatowej w sprawie prawomocności Walnego Zgromadzenia.

8.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.

9.  Sprawozdanie z działalności za 2014 rok :

a)  Zarządu Cechu,

b)  Komisji Rewizyjnej,

c)  Sądu Cechu.

10.  Sprawozdanie finansowe(bilans Cechu) za 2014 rok.

11.  Dyskusja nad sprawozdaniami.

12.  Podjęcie uchwał w prawie przyjęcia sprawozdań i udzielenie absolutorium Zarządowi Cechu za rok 2014.

13.  Przedstawienie planu finansowego na 2015 rok.

14.  Podjęcie uchwał w sprawach:

–przyjęcie planu finansowego na rok 2015.

– podział zysku z roku 2014.

15.  Dyskusja i wolne wnioski.

16.  Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków - podjęcie uchwał w sprawach omówionych. według porządku obrad i przyjęcie wniosków Komisji Wnioskowej.

17.  Zakończenie zebrania.

 

Jednocześnie informujemy, że w biurze Cechu w godzinach od 8oo do 12oo w okresie od 06. 05.2015 roku
do 28.05.2014 roku wyłożone są do wglądu:

-          protokół Walnego Zgromadzenie Członków z 2014 r ,

-          sprawozdanie finansowe za 2014rok i plan finansowy na 2015 rok,

-          regulamin obrad,

-          projekty uchwał.

 

Uprzejmie prosimy o uregulowanie składek członkowskich do dnia 28.05.2015r. Będzie również możliwość dokonania wpłaty  w dniu Walnego Zgromadzenia  do  godz. 1100.

 Przypominamy, że zgodnie z § 9  ust  2 pkt 3 Statutu Cechu Rzemiosł Różnych Przedsiębiorczości w Zakopanem   Nie ma  czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Cechu, członek  który: zalega

 z wypłacaniem składki cechowej powyżej 6 miesięcy. W przypadku tych osób nie ma obowiązku indywidualnego zawiadamiania  o terminie, miejscu i przedmiocie Walnego Zebrania”.

 

  

          Prezes Zarządu – Starszy Cechu

          Franciszek Kaletka

 

.

 

Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarza miłością, pokojem
i nadziej
ą, a przeżywanie świąt z ich wielką tajemnicą miłości Boga do człowieka będzie błogosławionym czasem promieniującym na życie Wasze i Waszych bliskich.

 W imieniu Zarządu, Pracowników Biura Cechu i własnym 

 Prezes Zarządu – Starszy Cechu

 Franciszek Kaletka

Obchody Dnia Rzemiosła odbyły się w Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem w dniu 19 marca 2015 roku. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Miłosierdzia Bożego przy ulicy Chramcówki. Po Mszy wszyscy uczestnicy przemaszerowali pod przewodnictwem pocztu sztandarowego do budynku Cechu przy ulicy Gimnazjalnej. Następnie odśpiewano hymn państwowy i uroczyście wprowadzono sztandar. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Starszy Cechu pan Franciszek Kaletka. Zasłużonym rzemieślnikom wręczono odznaczenia:

Honorową Odznaka Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu otrzymali

a)     Andrzej Jarząbek

b)     Mirosław Król

c)     Józef Papież

d)    Ryszard Płaza

e)      Gabriela Polaczek

f)      Justyna Trzebuniak

 Honorową Odznaka Rzemiosła otrzymali

a)     Władysław Halczak

b)    Anna Krzyściak

c)     Stanisława Knapczyk

d)    Jerzy Rogowiec

e)     Jan Strączek

   Srebrny Medal im. Jana Kilińskiego odznaczono

a)    Wojciecha Chyca

b)  Michała Kassowskiego

c)   Henrykę Sander

d)  Edwarda Staszela

 Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego odznaczono

a) Stanisława Ligasa

b) Andrzeja Stachowskiego

 Dekoracji dokonał Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Nowym Sączu pan Czesław Krupa oraz Starszy Cechu w Zakopanem pan Franciszek Kaletka. Młodzież Szkoły Cechowej przedstawiła krótki program artystyczny nagrodzony oklaskami zebranych. Program prowadziła pani Dyrektor Cechu Władysława Skupień. Należy nadmienić, że od 2015 roku władze rzemiosła ustaliły 19 marca Dniem Rzemiosła w dniu imienin Józefa patrona rzemieślników.

 Zdjęcia i tekst: Józef Piech

Więcej zdjęć w galerii

                                                                       W IMIENIU   ZARZĄDU  CECHU   SERDECZNIE ZAPRASZAM

                              NA UROCZYSTE OBCHODY                    

   DNIA RZEMIEŚLNIKA

 organizowanego przez

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem
w dniu 19 marca 2015 r (czwartek)

Uroczystość rozpocznie się Mszą Świętą  o godz. 1400

w Kościele Miłosierdzia Bożego

                                                          przy ul Chramcówki w Zakopanem .

                                                          Po Mszy Świętej wspólne przejście do Domu Rzemiosła
                                                gdzie odbędzie się  dalszy ciąg programu.

 

                                                               Prezes Zarządu – Starszy Cechu

                                                              Franciszek Kaletka

W Zakopanem w dniach od 1-4 marca 2015 roku odbyły się II Zimowe Igrzyska Szkół Cechowych i Izbowych. Dyrektorem zawodów był pan Kazimierz Konarski, nauczyciel WF w zakopiańskiej szkole. Rozegrano zawody w konkurencjach: łyżwiarstwo szybkie,  biegi płaskie, slalom gigant i snowboard. Startowali chłopcy i dziewczęta szkół rzemieślniczych oraz mistrzowie zawodów rzemieślniczych i nauczyciele. Igrzyska otworzył Prezes Zarządu Cechu w Zakopanem pan Franciszek Kaletka - tradycyjnym „Igrzyska uważam za otwarte”. Emocji było co nie miara i zdrowa rywalizacja we wszystkich konkurencjach. Puchary, medale i dyplomy wręczyli pani Dyrektor Cechu Władysława Skupień, Prezes Zarządu Cechu pan Franciszek Kaletka, Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Nowym Sączu pan Czesław Krupa oraz Prezes Izby Rzemieślniczej w Nowym Sączu pan Tadeusz Szewczyk. Z pozdrowieniami, do zobaczenia za rok w Zakopanem.

Tekst i zdjęcia: Józef Piech

Galeria zdjęć

W poniedziałek 2 marca 2015 r. zainaugurowano drugą edycję zimowych zawodów w ramach Igrzysk szkół cechowych i izbowych. Rozegrano dwie spośród sześciu zaplanowanych konkurencji: łyżwiarstwo szybkie i biegi płaskie. Tę pierwszą przeprowadzono na sztucznym lodowisku przy Zespole Szkół Hotelarsko Turystycznych (lodowisko w Centralnym Ośrodku Sportu niestety zostało już zamknięte ). Siłą rzeczy rywalizowano na krótszych dystansach, ale w niczym to nie przeszkodziło zawodnikom i zawodniczkom aby zawody się udały. Pogoda, jak to w marcu, była zmienną
ale  sportowym emocjom dodawało to jeszcze uroku.

                Po rozegraniu zawodów łyżwiarskich, na Placu Niepodległości w centrum Zakopanego, dokonano uroczystego otwarcia Igrzysk. Pan Franciszek Kaletka, prezes  Cechu Rzemiosł Różnych
i Przedsiębiorczości w Zakopanem w obecności wszystkich zaproszonych gości i uczestników Igrzysk wymawiając obowiązkową formułę o tym, że "Igrzyska uważam za otwarte" sprawił nawet,
że na niemal całą godzinę zaświeciło nam słońce.

                Po tych wydarzeniach wszyscy zawodnicy i kibice udali się w stronę skoczni na Wielkiej Krokwi, by zobaczyć jak zmagają się z sobą, ze miękkim już o tej porze śniegiem oraz trudnymi warunkami na trasie biegowej. Emocji było sporo, Nie brakowało także tych, którzy postanowili zmierzyć się z innymi stając po raz pierwszy do sportowej rywalizacji. Wszystkim startującym w takich warunkach sportowcom należą się tym bardziej gromkie brawa.

Wyniki drukujemy poniżej.

                                         ŁYŻWIARSTWO  SZYBKIE      
                 
                        WYNIKI          
                 
DZIEWCZĘTA   ZSHT     2.02.2015  
                 
LP NR NAZWISKO I IMIĘ ROK SZKOŁA 100M 400M WYNIK PKT
1 6 Stasik Magdalena   Tarnów 0:32,74 1:11,17 1:43,91 50
2 13 Siepietowska Dominka 98 Nowy Sącz 0:33,78 1:12,37 1:46,15 45
3 5 Gocał Dominika 97 Zakopane 0:37,17 1:10,22 1:47,39 42
4 4 Skorusa Katarzyna 97 Zakopane 0:37,26 1:14,17 1:51,43 40
5 11 Lipka Sandra 97 Rybnik 0:40,58 1:15,99 1:56,57 39
6 14 Szwalec Edyta   Tarnów 0:41,55 1:22,83 2:04,38 38
7 16 Gruszka Aneta 97 Zakopane 0:43,54 1:21,24 2:04,78 37
8 8 Kraska Wioleta 97 Rybnik 0:42,55 1:24,06 2:06,61 36
9 1 Bańbor Mirela   Tarnów 0:45,71 1:25,74 2:11,45 35
10 7 Janus Karolina 97 Nowy Sącz 0:49,22 1:30,24 2:19,46 34
11 15 Walkosz – Kleta Sabina 97 Zakopane 0:53,06 1:30,60 2:23,66 33
12 2 Bączek Katarzyna 98 Pilzno  0:57,08 2:00,73 2:57,81 32
                 
                 
                 
LP NR NAZWISKO I IMIĘ ROK SZKOŁA 100M 400M WYNIK PKT
1 47 Przyborowski Jakub 98 Krynica 0:24,10 0:50,98 1:15,08 50
2 32 Jastrzębski Paweł 96 Zakopane 0:26,36 0:54,31 1:20,67 45
3 29 Gembalczyk Mateusz 97 Rybnik 0:31,01 0:57,18 1:28,19 42
4 22 Romańczyk Kamil 97 Krynica 0:29,38 0:59,02 1:28,40 40
5 23 Cichomski Jan 95 Zakopane 0:28,97 0:59,53 1:28,50 39
6 43 Traczyk Dariusz 97 Zakopane 0:30,23 0:58,38 1:28,61 36
7 55 Wasilewski Dawid x Poznań 0:29,02 1:00,45 1:29,47 34
8 24 Dziarmaga Marcin x Tarnów 0:31,60 1:02,86 1:34,46 32
9 40 Kukla Dawid 95 Rybnik 0:31,07 1:05,00 1:36,07 30
10 38 Kmin Rafał 97 Zakopane 0:31,94 1:05,76 1:37,70 28
11 25 Drach Szymon 96 Rybnik 0:34,78 1:03,79 1:38,57 26
12 26 Dyja Daniel x Tarnów 0:30,69 1:12,42 1:43,11 24
13 54 Walczak Wójciak Stanisław 98 Zakopane 0:35,95 1:10,35 1:46,30 22
14 31 Januś Maciej x Tarnów 0:34,78 1:14,49 1:49,27 20
15 17 Lis Arkadiusz 98 Pilzno 0:36,75 1:14,00 1:50,75 19
16 59 Wysocki Paytryk 95 Poznań 0:36,11 1:15,52 1:51,63 18
17 44 Nowak Mateusz   Pilzno 0:38,84 1:13,97 1:52,81 17
18 57 Wątroba Damian x Tarnów 0:42,98 1:14,89 1:57,87 16
19 20 Kudroń Bartłomiej 98 Pilzno 0:41,47 1:21,30 2:02,77 15
20 46 Pieńkosz Dawid 96 Rybnik 0:45,72 1:36,46 2:22,18 14
                 
  PK Miedziocha Janusz mistrz Poznań 0:33,72 1:11,41 1:45,13  
                 

 

                                           BIEGI PŁASKIE      
                 
              WYNIKI        
                 
DZIEWCZĘTA POD SKOCZNIĄ   2.03.2015    
                 
M NR NAZWISKO I IMIĘ ROK SZKOŁA START META WYNIK PKT
1 61 Gruszka Aneta 97 Zakopane 00:00,0 14:19,5 14:19,5 50
2 66 Skorusa Katarzyna 97 Zakopane 02:30,0 16:57,2 14:27,2 45
3 62 Kraska Wioleta 97 Rybnik 00:30,0 16:08,7 15:38,7 42
4 65 Łacek Karolina 97 Zakopane 02:00,0 18:19,2 16:19,2 40
5 64 Lipka Sandra 97 Rybnik 01:30,0 18:12,6 16:42,6 39
6 67 Smulska Joanna   Poznań 03:00,0 19:57,9 16:57,9 38
  63 Lasak Anita   Poznań 01:00,0 DN F DNF  
                 
                 
CHŁOPCY              
                 
M NR NAZWISKO I IMIĘ ROK SZKOŁA START META WYNIK PKT
1 93 Zych Wojciech 96 Zakopane 11:00,0 25:16,6 14:16,6 50
2 77 Krupa Marek  96 Zakopane 03:00,0 17:30,1 14:30,1 45
3 80 Gembalczyk Mateusz 97 Rybnik 04:30,0 20:29,8 15:59,8 42
4 76 Drach Szymon 96 Rybnik 02:30,0 18:48,6 16:18,6 40
5 87 Pawlikowski Krzysztof 98 Zakopane 08:00,0 24:24,3 16:24,3 39
6 83 Jastrzębski Paweł 96 Zakopane 06:00,0 22:50,6 16:50,6 38
7 73 Bobak Adam 95 Zakopane 01:00,0 18:20,0 17:20,0 37
8 85 Kmin Rafał 97 Zakopane 07:00,0 25:18,3 18:18,3 36
9 82 Jałowiec Przemysław Pilzno 05:30,0 24:06,3 18:36,3 35
10 75 Kosior Jacek 96 Zakopane 02:00,0 20:49,5 18:49,5 34
11 69 Bogaczyk Przemysłąw 98 Nowy Sącz 14:30,0 34:01,0 19:31,0 33
12 71 Basiorka Łukasz 97 Zakopane 00:00,0 20:20,3 20:20,3 32
13 88 Nalepka Hubert   Pilzno 08:30,0 29:17,7 20:47,7 31
14 86 Kula Dawid 95 Rybnik 07:30,0 28:25,9 20:55,9 30
15 92 Wysocki Patryk 95 Poznań 10:30,0 33:19,1 22:49,1 29
16 94 Zięba Jakub   Tarnów 11:30,0 35:01,4 23:31,4 28
17 78 Gawron Damian   Pilzno 03:30,0 27:12,1 23:42,1 27
18 90 Pieńkosz Dawid 96 Rybnik 09:30,0 33:24,7 23:54,7 26
19 70 Gancarczyk Grzegorz 97 Nowy Sącz 14:00,0 37:59,5 23:59,5 25
20 89 Nalepka Mateusz   Pilzno 09:00,0 34:17,9 25:18,0 24
21 72 Błaszczak Mikołaj   Poznań 00:30,0 26:09,8 25:39,8 23

 

 

 

Strona 1 z 18

Reklama

ZAPRASZAMY

DO NASZYCH POKOI

POKOJE.ZAKOPANE.PL

Statystyki strony

306228
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
W tym miesiącu
Poprzedni miesiąc
Od początku
223
624
3062
299475
12351
21667
306228