Zaproszenie

 

            Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem zaprasza na sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w  budynku Cechu przy ul. Gimnazjalna 1, 34-500 Zakopane w dniu 24 maja 2018r r. (czwartek) o godzinie 1000 I termin.

        W przypadku braku wymaganej statutowej liczby członków, zwołuje się zebranie w II terminie 24 maja 2018r r. (czwartek) o godzinie 1030– w tym termie zebranie jest władne do podejmowania prawomocnych uchwał, bez względu na liczbę obecnych.

 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Przyjęcie regulaminu obrad.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 6. Wybór komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej w sprawie prawomocności Walnego Zgromadzenia.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
 9. Sprawozdanie z działalności za 2017 rok :
 10. Zarządu Cechu,
 11. Komisji Rewizyjnej,
 12. Sądu Cechu.
 13. Sprawozdanie finansowe(bilans Cechu) za 2017 rok.
 14. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 15. Podjęcie uchwał w prawie przyjęcia sprawozdań i udzielenie absolutorium Zarządowi Cechu za rok 2017.
 16. Przedstawienie planu finansowego na 2018 rok.
 17. Podjęcie uchwał w sprawach:

–przyjęcie planu finansowego na rok 2018.

– podział zysku z roku 2017.

 1. Dyskusja i wolne wnioski.
 2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków - podjęcie uchwał w sprawach omówionych. według porządku obrad i przyjęcie wniosków Komisji Wnioskowej.
 3. Zakończenie zebrania.

 

Jednocześnie informujemy, że w biurze Cechu w godzinach od 9oo do 13oo w okresie od 07. 05.2018 roku do 23 maja 2018 r roku wyłożone są do wglądu:

 • protokół Walnego Zgromadzenie Członków z 2017 r ,
 • sprawozdanie finansowe za 2017 rok i plan finansowy na 2018 rok,
 • regulamin obrad,
 • projekty uchwał.

 

Uprzejmie prosimy o uregulowanie składek członkowskich do dnia 24.05.2018 r. Będzie również możliwość dokonania wpłaty  w dniu Walnego Zgromadzenia  do  godz. 1000.

 

Przypominamy, że zgodnie z § 9  ust  2 pkt 3 Statutu Cechu Rzemiosł Różnych Przedsiębiorczości w Zakopanem   Nie ma  czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Cechu, członek  który: zalega
 z wypłacaniem składki cechowej powyżej 6 miesięcy
. W przypadku tych osób nie ma obowiązku indywidualnego zawiadamiania  o terminie, miejscu i przedmiocie Walnego Zebrania.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Prezes Zarządu - Starszy Cechu

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Franciszek Kaletka

Reklama

ZAPRASZAMY

DO NASZYCH POKOI

POKOJE.ZAKOPANE.PL

Statystyki strony

1890793
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
W tym miesiącu
Poprzedni miesiąc
Od początku
1775
3048
21508
1839349
75778
95652
1890793