W najbliższą niedzielę, 27 czerwca 2010 roku, odbędzie się XXIX Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę. Jej hasłem będzie apel ?Z Maryją bądźmy świadkami Miłości?. Uroczystości rozpocznie o godzinie 9:00 Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich. Po wprowadzeniu Starszyzny Cechowej, o godzinie 11:15, ordynariusz radomski ks. bp Henryk Tomasik odprawi Mszę świętą. W trakcie Mszy nastąpi poświęcenie Wotum Rzemiosła Polskiego ? krat przedstawiających historyczne wersje orła białego, które będą ozdobą Szczytu Jasnogórskiego. Uroczystości pielgrzymkowe zakończą się ceremonią wręczenia okolicznościowych dyplomów wyróżniającym się uczniom rzemiosła i ich mistrzom. W tym roku wyróżnienie takie otrzyma uczeń Jacek Lassak szkolący się w zawodzie technolog robót wykończeniowych, którego mistrzem jest podstarszy naszego Cechu pan Kazimierz Dudzik.
Organizatorem Pielgrzymki jest Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Radomiu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia udziały w tych uroczystościach. Jednocześnie informujemy, że mamy jeszcze wolne miejsca.

XVI Zjazd Sprawozdawczy Delegatów Izby obradował w dniu 21 czerwca br. Zjazd ocenił działalność Zarządu i Izby za 2009r., przyjął informację Prezesa oraz zatwierdził bilans. Delegaci przyjęli plan finansowy na rok 2010 i omówili działania w zakresie promocji rzemiosła, ochrony interesów naszych przedsiębiorców - rzemieślników, a także dalszego monitorowania i ewentualnego interweniowania w sprawach dotyczących modernizacji kształcenia zawodowego w Polsce. W zjeździe udział brali:zarząd, delegaci oraz kierownik biura Cechu w Zakopanem.

W piątek 11.06.2010 roku rzemieślnicy i przedsiębiorcy zrzeszeni w zakopiańskim Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości spotkali się na walnym zgromadzeniu. Omawiane były sprawozdania z działalności cechu za 2009 rok. Walne zgromadzenie udzieliło zarządowi absolutorium. Minutą ciszy uczczono pamięć po zmarłych rzemieślnikach, którzy odeszli z naszego grona w minionym roku i do dnia obecnego zebrania: Józef Kmin, Józef Kubit, Stanisław Bukowski Pająk oraz ofiary katastrofy z 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku

 Podczas spotkania zostały wręczone medale i odznaczenia rzemieślnikom zrzeszonym w cechu za uzyskane osiągnięcia w pracy zawodowej oraz aktywną działalność społeczną na rzecz środowiska rzemieślniczego. Platynowym Medalem im. Jana Kilińskiego: Marta PrzybyłoZłotym Medalem im. Jana Kilińskiego: Kazimierz DudzikSrebrnym Medalem im. Jana Kilińskiego: Józef Lampa, Ernest ZatorskiHonorową odznaką Rzemiosła: Edward Staszel (nieobecny)Złotą odznaka za zasługi Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu: Anna Krzyściak, Edward Staszel (nieobecny), Andrzej Król. Przyjęto uchwałę o zmianie stawki członkowskiej.

 

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem zaprasza na sprawozdawcze Walne Zgromadzenie członków, które odbędzie się w budynku Cechu przy ul. Gimnazjalna nr 1 w dniu  11.06.2010 r. (piątek) o godzinie 13.00.

O godzinie 13.30 zebranie jest władne do podejmowania prawomocnych uchwał, bez względu na ilość obecnych i godzinę tę  traktuje się jako zebranie zwołane w drugim terminie.

 

12 maja 2010 r. w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem miało miejsce spotkanie Rady Dyrektorów działającej przy Urzędzie Miasta Zakopane. Omawiano bieżące sprawy i problemy nurtujące zakopiańskich przedsiębiorców.
Starszy Cechu Franciszek Kaletka, przedstawił informacje z działalności Cechu.
 

Przypominamy, że od 1 kwietnia br. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu zmieniła stawki opłaty za egzaminy, i tak:
Egzaminy czeladnicze:
a. 350 zł za pracowników młodocianych od rzemieślników/przedsiębiorców zrzeszonych
w cechach będących członkami Izby (opłaca pracodawca),
b. 350 zł od rzemieślników/przedsiębiorców zrzeszonych w cechach będących,
członkami tutejszej izby oraz ich pracowników (osoby dorosłe),
c. 350 zł od uczniów ponadgimnazjalnych szkół technicznych,
d. 600 zł od osób nie wymienionych w punktach a, b, c.
Egzaminy mistrzowskie:
a. 900 zł od rzemieślników/przedsiębiorców zrzeszonych w cechach będących członkami
tutejszej Izby oraz ich pracowników
b. 1 200 zł od osób nie wymienionych w punkcie a.
Opłaty za egzaminy poprawkowe wynoszę 50% opłaty wniesionej w pierwszym terminie.

Reklama

ZAPRASZAMY

DO NASZYCH POKOI

POKOJE.ZAKOPANE.PL

Statystyki strony

1582524
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
W tym miesiącu
Poprzedni miesiąc
Od początku
1558
2032
13818
1559624
24284
39927
1582524