Informacja o wprowadzanym Projekcie ?MISTRZ?
Uprzejmie informuję, że od 1 stycznia 2011r. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu jako partner Izby Rzemieślniczej w Tarnowie będzie realizowała projekt ?Mistrz? finansowany przez Unię Europejską w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Głównym celem projektu jest wzrost możliwości potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla dorosłych poprzez przeprowadzanie bezpłatnego egzaminu mistrzowskiego.
Projekt upowszechniając formalne kształcenie ustawiczne na terenie Małopolski kładzie nacisk na promowanie i rozwój kształcenia zawodowego, w tym potwierdzanie kwalifikacji egzaminem mistrzowskim dla osób w wieku 25 ? 64 lat.
Wprowadzenie projektu poprzedzono badaniem wśród małopolskich pracodawców, którzy są zainteresowani, podobnie jak sami pracownicy, tą forma ześrodków EFS.
Bezpłatne egzaminy mistrzowskie będą organizowane w zawodach o największym aktualnie zapotrzebowaniu na rynku pracy, a mianowicie:
- murarz,
- technolog robót wykończeniowych w budownictwie,
- malarz ? tapeciarz,
- stolarz,
- mechanik pojazdów samochodowych,
- cukiernik,
- fryzjer,
- sprzedawca,
- kucharz małej gastronomii.
Warunkiem zakwalifikowania do egzaminu będzie spełnienie wymogów zawartych w MEN z dnia 12.10.2005r. (Dz.U. Nr 125 poz. 1820) oraz w przypadku zawodów: sprzedawca i kucharz małej gastronomii wymogów wynikających z Rozp. MEN z dnia 03.02.2006r. (Dz.U. 31 poz. 216).
Dla wszystkich zainteresowanych prowadzona będzie kampania informacyjna na temat możliwości kształcenia ustawicznego osób dorosłych oraz doradztwo edukacyjno ? zawodowe w zakresie wyboru kierunku kształcenia zgodnego z zapotrzebowaniem rynku pracy. W tym celu zostaną zorganizowane w cechach rzemieślniczych i zainteresowanych gminach spotkania informacyjne oraz utworzone będą stałe i objazdowe punkty doradztwa.
Działania projektowe zostały rozpisane na 2 lata ? rozpoczęcie egzaminów mistrzowskich zgodnie z harmonogramem zaplanowane zostało na czerwiec 2011r.
Z poważaniem:
Czesław Krupa
Koordynator Partnera Projektu
w Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości
w Nowym Sączu

 

Na Szymonach otwarta została izba pamięci, w której młodzież poznawać może tradycje podhalańskiego rzemiosła.

JJan Tylka (1919-1987) ? stolarz, snycerz i lutnik zarazem, doczekał się własnej izby pamięci. W minioną sobotę uroczyste otwarcie nastąpiło w dawnym warsztacie przy ul. Szymony 9. ? Ojciec był bardzo pracowity, aktywny do końca życia. Na Podhalu prawie w każdym kościele są jego drobne prace. Niestety, w tamtych czasach komuna nie dawała żyć ludziom, którzy w jakikolwiek sposób pracowali dla kościoła, upiększali świątynie ? wspominał ojca Jan Tylka, który w rodzinnym warsztacie wyeksponował pamiątki po swoim tacie. Są tu narzędzia, którymi pracował, są liczne nagrody (m.in. Oskara Kolberga z 1978 r.), obszerna kronika rodzinna. ? Niektóre z maszyn i narzędzi ojciec sam sobie wykonał w 1947 roku i do dziś można się nimi posługiwać. Był bardzo dokładny i precyzyjny. Szanował drewno, nie przesadzał ze zdobieniami. Drewno, układ słoi, faktura sama w sobie jest piękna ? dodał Jan Tylka.
Na uroczyste otwarcie Izby Pamięci Jana Tylki przybyło sporo gości. Franciszek Kaletka, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem, pośmiertnie uhonorował mistrza stolarskiego odznaczeniem z okazji stulecia Cechu. ? Przez wiele lat Jan Tylka pracował pod sztandarem Cechu Rzemiosł Różnych, następnie został przyjęty w poczet Twórców Ludowych ? zaznaczył Franciszek Kaletka.
Sobotnią uroczystość muzycznie ubarwiła kapela Tadka Gocała w składzie: Stanisław Bukowski, Tadeusz i Jerzy Gocał oraz Grzegorz Bochnak.

Autor: Rafał Gratkowski
Źródło: Tygodnik Podhalański

Lekkie dotknięcie buławą i uczeń zostaje czeladnikiem, a czeladnik zdobywa tytuł mistrza. Ale żeby zostać pasowanym, trzeba się napracować.

D Dzień Nauczyciela zakopiańscy rzemieślnicy połączyli z pasowaniem na czeladników. Uroczystość była też okazją do wręczenia rzemieślniczych nagród i wyróżnień. Gala odbyła się w środę 27 października w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości przy ul. Gimnazjalnej. Przybyłych powitał Franciszek Kaletka, Starszy Cechu, który już drugą kadencję przewodzi rzeszy zakopiańskich przedsiębiorców i rzemieślników. Na uroczystość przybył m.in. wicestarosta tatrzański Andrzej Skupień, burmistrz Zakopanego Janusz Majcher, naczelnik wydziału edukacji starostwa powiatowego Anna Pęksa, prezes nowosądeckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Tadeusz Szewczyk oraz dyrektor tamtejszej placówki ? Czesław Krupa. Powitano także Ewę Dudę, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Zakopanem.
? Nasz cech istnieje pod Giewontem już ponad 100 lat ? mówi Franciszek Kaletka. ? Zakłady zrzeszone w cechu szkolą ponad 440 uczniów. W tym roku podpisano 169 nowych umów uczniowskich, a naukę rzemiosła ukończyło 102 uczniów.
Najliczniejszą grupę stanowią młodzi fryzjerzy, kucharze, cukiernicy, stolarze, elektrycy, murarze, mechanicy.
Była też okazja do wręczenia nagród od Związku Rzemiosła Polskiego. Honorową Odznakę Rzemiosła otrzymał Edward Staszel. Złotą Odznaką Izby Rzemieśniczej nagrodzono: Stanisława Topora, Andrzeja Strączka i Macieja Rzankowskiego. Srebrną Odznakę za szkolenie uczniów otrzymali: Kornelia Kucharzyk, Stanisława Knapczyk i Edward Staszel. Listy gratulacyjne dostali szkolący mistrzów: Elżbieta Czernik, Elżbieta Dolińska, Katarzyna Bieniek, Krzysztof Wadowski, Andrzej Strączek, Elżbieta i Józef Papieżowie.
Jubileuszowe nagrody otrzymali: Stanisław Ligas (elektryk, 40 lat w cechu), Stanisław Bachleda Błaszczak (stolarz, 35 lat w cechu), Stanisław Król (dekarz, 35 lat w cechu).
Mistrzowski dyplom odebrał Krzysztof Topór. Uczniowie zostali pasowani na czeladników.
Uroczystość okrasiła muzycznie Agnieszka Zielińska z zespołem ?Watra?. O słodkości zadbała Cukiernia ?Samanta?.
Naukę rzemiosła ukończyło w tym roku 102 uczniów.

Autor: Rafał Gratkowski
Źródło: Tygodnik Podhalański

W najbliższą niedzielę, 27 czerwca 2010 roku, odbędzie się XXIX Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę. Jej hasłem będzie apel ?Z Maryją bądźmy świadkami Miłości?. Uroczystości rozpocznie o godzinie 9:00 Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich. Po wprowadzeniu Starszyzny Cechowej, o godzinie 11:15, ordynariusz radomski ks. bp Henryk Tomasik odprawi Mszę świętą. W trakcie Mszy nastąpi poświęcenie Wotum Rzemiosła Polskiego ? krat przedstawiających historyczne wersje orła białego, które będą ozdobą Szczytu Jasnogórskiego. Uroczystości pielgrzymkowe zakończą się ceremonią wręczenia okolicznościowych dyplomów wyróżniającym się uczniom rzemiosła i ich mistrzom. W tym roku wyróżnienie takie otrzyma uczeń Jacek Lassak szkolący się w zawodzie technolog robót wykończeniowych, którego mistrzem jest podstarszy naszego Cechu pan Kazimierz Dudzik.
Organizatorem Pielgrzymki jest Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Radomiu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia udziały w tych uroczystościach. Jednocześnie informujemy, że mamy jeszcze wolne miejsca.

XVI Zjazd Sprawozdawczy Delegatów Izby obradował w dniu 21 czerwca br. Zjazd ocenił działalność Zarządu i Izby za 2009r., przyjął informację Prezesa oraz zatwierdził bilans. Delegaci przyjęli plan finansowy na rok 2010 i omówili działania w zakresie promocji rzemiosła, ochrony interesów naszych przedsiębiorców - rzemieślników, a także dalszego monitorowania i ewentualnego interweniowania w sprawach dotyczących modernizacji kształcenia zawodowego w Polsce. W zjeździe udział brali:zarząd, delegaci oraz kierownik biura Cechu w Zakopanem.

W piątek 11.06.2010 roku rzemieślnicy i przedsiębiorcy zrzeszeni w zakopiańskim Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości spotkali się na walnym zgromadzeniu. Omawiane były sprawozdania z działalności cechu za 2009 rok. Walne zgromadzenie udzieliło zarządowi absolutorium. Minutą ciszy uczczono pamięć po zmarłych rzemieślnikach, którzy odeszli z naszego grona w minionym roku i do dnia obecnego zebrania: Józef Kmin, Józef Kubit, Stanisław Bukowski Pająk oraz ofiary katastrofy z 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku

 Podczas spotkania zostały wręczone medale i odznaczenia rzemieślnikom zrzeszonym w cechu za uzyskane osiągnięcia w pracy zawodowej oraz aktywną działalność społeczną na rzecz środowiska rzemieślniczego. Platynowym Medalem im. Jana Kilińskiego: Marta PrzybyłoZłotym Medalem im. Jana Kilińskiego: Kazimierz DudzikSrebrnym Medalem im. Jana Kilińskiego: Józef Lampa, Ernest ZatorskiHonorową odznaką Rzemiosła: Edward Staszel (nieobecny)Złotą odznaka za zasługi Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu: Anna Krzyściak, Edward Staszel (nieobecny), Andrzej Król. Przyjęto uchwałę o zmianie stawki członkowskiej.

 

Reklama

ZAPRASZAMY

DO NASZYCH POKOI

POKOJE.ZAKOPANE.PL

Statystyki strony

2090015
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
W tym miesiącu
Poprzedni miesiąc
Od początku
1212
3733
4945
2060253
84793
86405
2090015