Tradycyjnie w ostatnią niedzielę czerwca tj. 24.06.2018r. odbędzie się XXXVII OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA RZEMIOSŁA POLSKIEGO NA JASNĄ GÓRĘ.

 

 Jak co roku ZAPRASZAMY wszystkich zrzeszonych w naszym Cechu oraz ich rodziny i przyjaciół do wzięcia udziału w tej uroczystości. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Biurem Cechu  do 21.06.2018r pod numerem telefonu 18 20 68 501.

24 maja 2018 roku w Auli Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za 2017 rok. Zebranie otworzył Starszy Cechu Franciszek Kaletka, który powitał zebranych i poprosił o uczczenie minutą ciszy zmarłych rzemieślników w okresie sprawozdawczym. Na przewodniczącego zebrania wybrano Podstarszego Cechu Kazimierza Dudzika. Sprawozdanie Zarządu odczytała pani Dyrektor Cechu Władysława Skupień. Odczytano również sprawozdanie finansowe za miniony okres oraz plan pracy i wydatków na 2018 rok. Przedstawiono także protokoły komisji rewizyjnej i sądu cechowego. Udekorowano również zaległymi odznaczeniami panią Marię Rzankowską i Stanisława Ligasa. Zebranie zaszczyciła swoją obecnością Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Nowym Sączu pani Beata Rzepiela. Zostały również omówione bieżące sprawy odnośnie funkcjonowania i wdrażania zmian w rzemiośle. Na zakończenie tradycyjnie poproszono zebranych na poczęstunek.

Tekst i zdjęcia: Józef Piech

Zobacz więcej zdjęć

Zaproszenie

 

            Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem zaprasza na sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w  budynku Cechu przy ul. Gimnazjalna 1, 34-500 Zakopane w dniu 24 maja 2018r r. (czwartek) o godzinie 1000 I termin.

        W przypadku braku wymaganej statutowej liczby członków, zwołuje się zebranie w II terminie 24 maja 2018r r. (czwartek) o godzinie 1030– w tym termie zebranie jest władne do podejmowania prawomocnych uchwał, bez względu na liczbę obecnych.

 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Przyjęcie regulaminu obrad.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 6. Wybór komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej w sprawie prawomocności Walnego Zgromadzenia.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
 9. Sprawozdanie z działalności za 2017 rok :
 10. Zarządu Cechu,
 11. Komisji Rewizyjnej,
 12. Sądu Cechu.
 13. Sprawozdanie finansowe(bilans Cechu) za 2017 rok.
 14. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 15. Podjęcie uchwał w prawie przyjęcia sprawozdań i udzielenie absolutorium Zarządowi Cechu za rok 2017.
 16. Przedstawienie planu finansowego na 2018 rok.
 17. Podjęcie uchwał w sprawach:

–przyjęcie planu finansowego na rok 2018.

– podział zysku z roku 2017.

 1. Dyskusja i wolne wnioski.
 2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków - podjęcie uchwał w sprawach omówionych. według porządku obrad i przyjęcie wniosków Komisji Wnioskowej.
 3. Zakończenie zebrania.

 

Jednocześnie informujemy, że w biurze Cechu w godzinach od 9oo do 13oo w okresie od 07. 05.2018 roku do 23 maja 2018 r roku wyłożone są do wglądu:

 • protokół Walnego Zgromadzenie Członków z 2017 r ,
 • sprawozdanie finansowe za 2017 rok i plan finansowy na 2018 rok,
 • regulamin obrad,
 • projekty uchwał.

 

Uprzejmie prosimy o uregulowanie składek członkowskich do dnia 24.05.2018 r. Będzie również możliwość dokonania wpłaty  w dniu Walnego Zgromadzenia  do  godz. 1000.

 

Przypominamy, że zgodnie z § 9  ust  2 pkt 3 Statutu Cechu Rzemiosł Różnych Przedsiębiorczości w Zakopanem   Nie ma  czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Cechu, członek  który: zalega
 z wypłacaniem składki cechowej powyżej 6 miesięcy
. W przypadku tych osób nie ma obowiązku indywidualnego zawiadamiania  o terminie, miejscu i przedmiocie Walnego Zebrania.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Prezes Zarządu - Starszy Cechu

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Franciszek Kaletka

W środę 28 marca w Auli Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem odbyło się spotkanie "Jajeczko Wielkanocne". Pani Dyrektor szkoły Barbara Jachymiak powitała wszystkich, następnie poprosiła o głos Starszego Cechu Franciszka Kaletkę, który w imieniu Zarządu Cechu i swoim własnym składał życzenia młodzieży szkolnej z okazji Świąt. Pani Magdalena Gościej ze Szkoły Cechowej przygotowała okolicznościowy program w wykonaniu uczniów, którzy wykonali również upominki świąteczne (zajączki, jajeczka w czekoladzie). Uczestnicy spotkania składali sobie nawzajem życzenia na okoliczność Świąt Wielkiej Nocy. Była miła przedświąteczna atmosfera i tradycyjny poczęstunek.

Tekst i zdjęcia: Józef Piech

Zobacz więcej zdjęć

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w moc Chrystusa i drugiego człowieka.

Niech radosne Alleluja będzie ostoją zwycięskiej miłości i niezłomnej wiary, a pogoda ducha towarzyszy w trudzie każdego dnia.

W imieniu Zarządu i Pracowników Biura Cechu.

 

Prezes Zarządu – Starszy Cechu

 Franciszek Kaletka

Jak co roku, 19 marca Rzemiosło Zakopiańskie obchodzi Dzień Rzemiosła Polskiego połączone z patronem rzemieślników św. Józefa. Rano rzemieślnicy, młodzież szkolna, zaproszeni goście, poczty sztandarowe udają się tradycyjnie na Mszę Świętą do Kościoła p.w. Miłosierdzia Bożego na Chramcówkach. Po Mszy poczty sztandarowe, wszyscy uczestnicy przechodzą do Domu Rzemiosła gdzie odbywa się dalsza część uroczystości. Pani Dyrektor Cechu Władysława Skupień otwarła uroczystość, sztandar Cechu wprowadzono i odśpiewano hymn państwowy. Starszy Cechu Franciszek Kaletka przywitał wszystkich przedstawicieli przedstawiając zasłużone rzemiosła zakopiańskiego Cechu oraz krótką charakterystykę. Następnie udekorowano osoby zasłużone dla rzemiosła. Odznaczenia wręczyli Starszy Cechu Franciszek Kaletka oraz Czesław Krupa zaprzyjaźniony z zakopiańskim Cechem, były Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Nowym Sączu. Zaszczycili uroczystość swoją obecnością: Starosta Tatrzański Piotr Bąk, Burmistrz Zakopanego Leszek Dorula, Podstarszy Cechu Edward Chyc-Magdzin, Podstarszy Cechu Kazimierz Dudzik oraz członkowie zarządu: Andrzej Król, Kazimierz Chyc i Aleksander Minior. Na zakończenie uczniowie Szkoły Cechowej (kierowanej przez panią Dyrektor Barbarę Jachymiak) przedstawili program okolicznościowy powstały z inicjatywy pań: Aleksandry Doleżuchowicz oraz Elżbiety Róg, ciekawie zademonstrowany, nagrodzony gromkimi brawami. Było również odśpiewane "sto lat" dla solenizantów oraz tradycyjny poczęstunek.

Tekst i zdjęcia: Józef Piech

Zobacz więcej zdjęć

Reklama

ZAPRASZAMY

DO NASZYCH POKOI

POKOJE.ZAKOPANE.PL

Statystyki strony

2089980
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
W tym miesiącu
Poprzedni miesiąc
Od początku
1177
3733
4910
2060253
84758
86405
2089980